บรรยากาศภายในห้องพัก

จัดบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

สีโทนสบายตา 

บริการกายภาพบำบัด

และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

บริการจัดส่งคนดูแลผู้ป่วย

 

 

และผู้สูงอายุ

new-mix-alert-pic.jpg

 

บริการพาผู้สูงอายุพบหมอ

พาไปเที่ยว ไปเป็นเพื่อน ไปทำบุญ

พาไปสันทนาการต่างๆ 

  • ดูแล/เป็นเพื่อน ที่บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่ตามแต่ลูกค้ากำหนดเพียงแห่งเดียว         ***1 วัน (6 ชั่วโมง) วันละ 1,200 บาท (หลังจากนั้น เกินชั่วโมงละ 200 บาท)

  • ดูแล/เป็นเพื่อน พาไปไหว้พระ สังสรรค์ ทำกิจกรรมต่างๆ รับ-ส่ง ในกรุงเทพและปริมณฑล  ***1 วัน (6 ชั่วโมง) วันละ 1,500 บาท (หลังจากนั้น เกินชั่วโมงละ 200 บาท) 

  • ดูแล/เป็นเพื่อน วางแผนกิจกรรมให้ตลอด 5 วัน จันทร์-ศุกร์ ที่บ้าน                            ***รายสัปดาห์ 10,000  บาท                    ***รายเดือน เดือนละ 35,000 บาท

284 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ซอย 14 ถนนพัตนาการ 61 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

มือถือ 064-3037888 โทรศัพท์ 02-7223982

E-mail : bansukjaihealthcare@gmail.com