top of page

About Us เกี่ยวกับเรา

         บ้านสุขใจเฮลท์แคร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2557 โดยให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและกายภาพบำบัด ในมิติที่ดูแลแทนญาติ จัดสิ่งแวดล้อมภายในให้ลักษณะใกล้เคียงกับการอยู่บ้านมากที่สุด จะทำให้สมาชิกมีความปลอดภัย อุ่นใจ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงให้การดูแลสมาชิกทั้งแบบประจำและไปกลับ โดยเน้นให้สมาชิกได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยมีผู้ช่วยเหลือให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด  รับดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น อัมพาต สมองเสื่อม ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน โดยทีมแพทย์พยาบาลและนักกายภาพบำบัดตลอด 24 ชั่วโมง

Yoga Practice
IMG_5745.jpg

รางวัลมาตรฐานงานบริการ 2559
จากกรมพัตนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชณ์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัดบ้านสุขใจเฮลท์แคร์ มีจุดมุ่งเน้นในการสร้างการดูแลและการบริการสำหรับผู้ป่วยที่ดีและมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าผู้ป่วยแต่ละท่านต้องได้รับการดูแลที่ต่างกัน ดังนั้นการรักษาของศูนย์ มุ่งเน้นการรักษาที่คำนึงถึงอาการและภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายบุคคล โดยทีมแพทย์และพยาบาลจะได้ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมการดูแลจากพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ทีมวิชาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในแต่ละฝ่าย จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเข้ารับบริการ จากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านสุขใจเฮลท์แคร์ ท่านจะได้รับการดูแลที่ดีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและผลลัพท์ที่ดีที่สุด

รับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรเพื่อสังคม ปี 2563
จากสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

ทีมแพทย์ พยาบาลและทีมวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น บ้านสุขใจเฮลท์แคร์ ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาร่วมวางแผนการดูแลกับญาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

IMG_4541.JPG
IMG_4544.JPG

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
การแสดงประกอบเพลง
รณรงค์การล้างมือป้องกันการโควิด-19

277569722_1959303147605769_434812277334656157_n.jpeg
277568135_1959303007605783_6388810430693862004_n.jpeg
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter

Scan
เพิ่มเพื่อนสอบถามเพิ่มเติม หรือโทรด่วน 064-3037888

IMG_7035.JPG
99fca2177ea04dde124070afee10c613.png
bottom of page