ภาพกิจกรรม บรรยากาศ และสถานที่

บรรยากาศ สถานที่ บริการต่างๆ

กิจกรรมต้อนรับใหม่

บรรยากาศ
ห้องเตียงรวม
ห้องเตียงเดี่ยว
ห้องเตียงคู่
ทีมแพทย์
ดูแลอย่างใกล้ชิด
อบอุ่นเหมือนบ้าน
พนักงานผ่านการอบรม
กายภาพบำบัด
Show More
ตักบาตรเช้า
สมาชิกร่วมตักบาตร
อิ่มบุญกันทั่วหน้า
สุขกาย สุขใจ
จิตใจสดใส
ปาร์ตี้ปีใหม่ 2561
แต่งตัวสีสันสดใส
ร่วมทานอาหารเย็น
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Show More