ภาพกิจกรรม บรรยากาศ และสถานที่

บรรยากาศ สถานที่ บริการต่างๆ

กิจกรรมต้อนรับใหม่

บรรยากาศ
บรรยากาศ
ห้องเตียงรวม
ห้องเตียงรวม
ห้องเตียงเดี่ยว
ห้องเตียงเดี่ยว
ห้องเตียงคู่
ห้องเตียงคู่
ทีมแพทย์
ทีมแพทย์
ดูแลอย่างใกล้ชิด
ดูแลอย่างใกล้ชิด
อบอุ่นเหมือนบ้าน
อบอุ่นเหมือนบ้าน
พนักงานผ่านการอบรม
พนักงานผ่านการอบรม
กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด
ตักบาตรเช้า
ตักบาตรเช้า
สมาชิกร่วมตักบาตร
สมาชิกร่วมตักบาตร
อิ่มบุญกันทั่วหน้า
อิ่มบุญกันทั่วหน้า
สุขกาย สุขใจ
สุขกาย สุขใจ
จิตใจสดใส
จิตใจสดใส
ปาร์ตี้ปีใหม่ 2561
ปาร์ตี้ปีใหม่ 2561
แต่งตัวสีสันสดใส
แต่งตัวสีสันสดใส
ร่วมทานอาหารเย็น
ร่วมทานอาหารเย็น
กิจกรรมเข้าจังหวะ
กิจกรรมเข้าจังหวะ