ประโยชน์และโทษของ Social Media กับผู้สูงอายุ

หลายท่านคงได้รับข้อความจากคุณพ่อ คุณแม่ ลุง ป้า น้า อาผ่านทาง Social Media ผู้สูงวัยจะใช้สื่อออนไลน์ส่งผ่านความรักความห่วงใยแก่ลูกหลาน สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์ต่อผู้คนทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ 

ประโยชน์ของ Social Media กับผู้สูงวัย
- ก้าวทันโลก
- รับรู้ข่าวสาร
- เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลาอย่างง่ายดาย
- ไม่เบื่อ
- คลายความเหงา 
- ติดต่อลูกหลานง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส
- มีสังคม พบปะเพื่อนฝูงวัยเดียวกันได้ง่ายขึ้น
 
โทษของ Social Media กับผู้สูงวัย
- เสียสุขภาพ
- จ้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นาน ๆ สายตาพร่ามัว ทำลายจอประสาทตา
- ท่านั่งที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ปวดต้นคอ ปวดหลัง
- การใช้ Social Media ก่อนเข้านอน ทำให้นอนไม่หลับ เนื่องจากมีการกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไป จนอาจนำมาซึ่ง โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง นำไปสู่โรคซึมเศร้าในที่สุด
- ขาดการออกกำลังกาย
- ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด
- บางรายสูญเสียทรัพย์สินเงินทองและเวลามากเกินไปโดยไม่จำเป็น
- อาจทำให้บริโภคข้อมูลที่ผิด หากทำตามก็อาจจะนำไปสู่อันตรายได้
  ผู้สูงอายุควรใช้ Social Media อย่างพอดี ไม่ควรเล่นมากไปจนกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัว แนะนำว่าไม่ควรใช้มากกว่า 2 – 3 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ควรใช้ก่อนนอน เพราะอาจทำให้นอนไม่หลับได้